Tag: xóa phông

Tìm hiểu kỹ thuật lia máy

Tìm hiểu kỹ thuật lia máy

Với ống kính góc rộng và một khung cảnh lớn, trong đó kích cỡ nhân vật chỉ chiếm một phần nhỏ, thì chuyển động của họ so với toàn bộ khung cảnh là không lớn, vì thế kể cả khi