Tag: tốc độ cửa trập

Những nguyên tắc căn bản khi chụp lia máy

Những nguyên tắc căn bản khi chụp lia máy

Chụp lia máy thu lại cảnh tượng vật thể chuyển động vào bức ảnh. Như bạn có thể thấy trong bức ảnh dưới đây, chụp lia máy tái tạo lại cảm giác vật thể chuyển động rất rõ ràng. Chụp