Tag: pjg

8 lợi thế của JPEG so với RAW

8 lợi thế của JPEG so với RAW

Mặc dù đối với 1 tập tin máy ảnh, kích thước càng lớn thì chứa càng nhiều thông tin để có thể dễ dàng chỉnh sửa, file ảnh định dạng Raw cũng có kích thước lớn hơn đáng kể khi