Tag: nhiếp ảnh gia

Những lý do khiến kỹ năng chụp ảnh không tiến bộ

Những lý do khiến kỹ năng chụp ảnh không tiến bộ

Khi tham khảo tác phẩm của đồng nghiệp, quan trọng là bạn cần mổ xẻ phong cách của họ, tìm hiểu thuộc tính nào khiến chúng ta thích thú. Michael Woloszynowicz là một nhiếp ảnh gia chân dung và thời