Tag: nghề nhiếp ảnh

Những thói quen nên tránh trong nghề nhiếp ảnh

Những thói quen nên tránh trong nghề nhiếp ảnh

Một trong thói quen đáng kể nhất trong giới nhiếp ảnh không chuyên là sự do dự của người cầm máy. Sự lưỡng lự trong một số hoàn cảnh là cản trở lớn cho việc ghi lại những khoảnh khắc