Tag: mức độ

Hiểu rõ hơn về tiêu cự trên máy ảnh

Hiểu rõ hơn về tiêu cự trên máy ảnh

Tiêu cự là khoảng cách tính từ tâm ống kính đến cảm biến hình ảnh. Một cách ngắn gọn, tiêu cự của ống kính chỉ mức độ phóng đại mà ống kính đạt được. Tiêu cự là thuật ngữ rất