Tag: màu sắc

So sánh giữa a crop body ( máy APS-C ) với full frame sensor

So sánh giữa a crop body ( máy APS-C ) với full frame sensor

Mặc dù chiều dài của tiêu sự giống nhau nhưng điều thú vị là có những sự khác biệt giữa hai kết quả đã được chụp lại, cùng xem những kết quả dưới đây. Nhiếp ảnh gia Ilko Alexandroff đã