Tag: Light Painting Photography

Thông tin cơ bản về Light Painting.

Thông tin cơ bản về Light Painting.

Hai là máy ảnh sẽ được di chuyển trong khi nguồn sáng cố định. Dạng này phù hợp khi chụp những nguồn sáng cố định như đèn đường hoặc áng sáng từ mặt trăng, các ngôi sao. Trong nhiếp ảnh,