Tag: Khẩu độ ảnh hưởng như thế nào đến DoF

Một số giải thích cho các câu hỏi phổ biến về DoF

Một số giải thích cho các câu hỏi phổ biến về DoF

Có 3 yếu tố chính sẽ ảnh hưởng đến cách bạn kiểm soát Độ sâu trường ảnh, đó là: khẩu độ (f-stop), khoảng cách từ đối tượng đến máy ảnh, và chiều dài tiêu cự của ống kính máy ảnh.