Tag: HDRthủ thuật

Kinh nghiệm để chụp được bức ảnh đẹp

Kinh nghiệm để chụp được bức ảnh đẹp

Tránh bị chi phối bởi màu sắc. Màu sáng nổi bật quá mức và đồng thời, khi cố chụp động vật hay ở những tình huống chụp “lén lút” khác, đối tượng có thể trở nên xấu tính và chạy