Tag: độ phân giải

Nên tậu máy ảnh có độ phân giải như thế nào?

Nên tậu máy ảnh có độ phân giải như thế nào?

Độ phân giải càng cao thì các bạn càng có thể crop ảnh sâu hơn. Mặc dù rất nhiều nhiếp ảnh gia tối kị trong việc crop ảnh, tuy nhiên một số trường hợp chúng ta cần crop ảnh để