Tag: đam mê

Thông tin cơ bản về Light Painting.

Thông tin cơ bản về Light Painting.

Hai là máy ảnh sẽ được di chuyển trong khi nguồn sáng cố định. Dạng này phù hợp khi chụp những nguồn sáng cố định như đèn đường hoặc áng sáng từ mặt trăng, các ngôi sao. Trong nhiếp ảnh,

Hướng dẫn cách chụp ảnh vũ công đang múa

Hướng dẫn cách chụp ảnh vũ công đang múa

Điểm quan trọng trong ví dụ này là chụp nét mặt của vũ công đồng thời thể hiện cử động của vũ công. Do đó để làm như thế cần phải kiểm tra cách di chuyển của vũ công, sau