Tag: dải ngân hà

Kinh nghiệm chụp ảnh dải ngân hà

Kinh nghiệm chụp ảnh dải ngân hà

Dải ngân hà có một đầu hướng về hướng Nam và đầu kia vắt qua hướng Bắc. Tùy thời điểm đầu mùa (từ tháng 1) hay cuối mùa (đến tháng 7) mà dải ngân hà mọc với góc độ khác