Tag: cơ thể

Sáng tạo nhiếp ảnh lấy chủ thể chính là cơ thể người

Sáng tạo nhiếp ảnh lấy chủ thể chính là cơ thể người,

Đi tìm vẻ đẹp qua tốc độ chuyển động, hình ảnh về một cô gái trong bộ váy cưới “hư hư, thực thực” mang đến ý tưởng mới về cách diễn tả cái Đẹp. Những sáng tạo nhiếp ảnh lấy