Tag: chuyển động

Sáng tạo nhiếp ảnh lấy chủ thể chính là cơ thể người

Sáng tạo nhiếp ảnh lấy chủ thể chính là cơ thể người,

Đi tìm vẻ đẹp qua tốc độ chuyển động, hình ảnh về một cô gái trong bộ váy cưới “hư hư, thực thực” mang đến ý tưởng mới về cách diễn tả cái Đẹp. Những sáng tạo nhiếp ảnh lấy

Hướng dẫn cách chụp ảnh vũ công đang múa

Hướng dẫn cách chụp ảnh vũ công đang múa

Điểm quan trọng trong ví dụ này là chụp nét mặt của vũ công đồng thời thể hiện cử động của vũ công. Do đó để làm như thế cần phải kiểm tra cách di chuyển của vũ công, sau