Tag: Chụp mặt trời mọc

Kinh nghiệm chụp ảnh thành phố lúc bình minh

Kinh nghiệm chụp ảnh thành phố lúc bình minh

Điều đặc biệt của mỗi buổi sớm mai luôn là những đám mây. Bạn không bao giờ thấy những đám mây giống nhau và điều đó làm cho mỗi buổi bình minh đều khác nhau, bạn có thể trở đi