Tag: chụp chuyển động

Kinh nghiệm để có bức ảnh động đẹp

Kinh nghiệm để có bức ảnh động đẹp

Chế độ AF single-shop sẽ hiển thị đèn LED trên ống ngắm khi đã lấy được nét. Máy sẽ chỉ ghi hình cho đến khi bạn đã lấy được nét, khác với chế độ AF liên tiếp Một số gợi