Tag: cận cảnh

Các góc chụp cơ bản trong nhiếp ảnh

Các góc chụp cơ bản trong nhiếp ảnh

Chủ thể được chụp từ khoảng đầu gối hay eo đến đỉnh đầu. Khung ảnh được chụp bao gồm một phần hậu cảnh và chủ thể của chúng ta, đủ để người xem có được một cảm nhận ban đầu