Tag: Ánh Sáng Yếu

Khắc phục tình trạng chụp ảnh với Ánh Sáng Yếu

Khắc phục tình trạng chụp ảnh với Ánh Sáng Yếu

Để chụp ảnh với nguồn sáng yếu mà không muốn sử dụng đèn Flash, nên đặt ISO của bạn ở mức ISO 400 hoặc 800, mức ISO này sẽ giúp bạn nhận được nhiều ánh sáng hơn ở thiết lập