Tag: ấn tượng

Hướng dẫn cách chụp ảnh vũ công đang múa

Hướng dẫn cách chụp ảnh vũ công đang múa

Điểm quan trọng trong ví dụ này là chụp nét mặt của vũ công đồng thời thể hiện cử động của vũ công. Do đó để làm như thế cần phải kiểm tra cách di chuyển của vũ công, sau